DANH SÁCH TÀI KHOẢN

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn: Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau

NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn
Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của Kingorder

Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Thành Công
Số tài khoản: 0611001688835
Chủ tài khoản: NGUYỄN KHẮC ĐIỆP

Ngân hàng BIDV chi nhánh sở GD 3
Số tài khoản: 16010000096485
Chủ tài khoản: NGUYỄN KHẮC ĐIỆP