QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Để đặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam quý khách hàng cần trải qua các bước sau đây:

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

  1. Đăng ký, đăng nhập tài khoản: Click here
  2. Cài đặt công cụ đặt hàng: Click here
  3. Tìm kiếm sản phẩm và lên đơn hàng: Click here
  4. Nạp tiền – đặt cọc:Click here
  5. Kingorder Tiến hành mua hàng
  6. Vận chuyển
  7. Tất toán tiền hàng còn thiếu và nhận hàng